Prikbord Contact [In aanbouw]


 

Nieuws v.h. bestuur
Akte en HH reglement
Bestuur
VvE beheer
Financieel
Notulen VvE
Nieuwsbrieven
Klachten
Interessante links
Reactie
Aanvragen Login
Home

 

 

 

 

 

 

 

Contracten

Leveringscontract Hezelaer electriciteit - verlenging

OTIS - Onderhoudsvoorstel liften 2016

Leveringscontract Hezelaer electriciteit

Leveringscontract Hezelaer electriciteit - antwoordformulier verblijfsfunctie

Teeuwissen onderhoud pompgemalen

Qleaning - schoonmaakcontract

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren tek. GS02P

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren tek. GS12

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren tek. GS22

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren tek. GS32

RRS onderhoud hemelwaterafvoeren tek. GS42

Duijvelaar onderhoud drukverhogingsinstallatie

Rijssenbeek OJD VvE Maagjesbolwerk

Rijssenbeek Korte toelichting OJD

Rijssenbeek OJD Flyer

Rijssenbeek Voorwaarden OJD

Rijssenbeek Module Incassozaken

Bink aanhangsel beheer overeenkomst

Bink algemene voorwaarden - geparafeerd

Bink beheerovereenkomst - ondertekend

Hakvoort VAR-2013

OTIS servicecontract

OTIS contract-aanhangsel

RRS 24-uurs service

Bevestigingsbrief opzegging OTIS

Otis verklaring inzake BTW laag

Otis leaflet Elite Service

Otis service-overeenkomst 2013

HAFKON inspectiecontract maagjesbolwerk

Onderhoudscontract daken Dolfsma 2013

Onderhoudscontract daken Dolfsma 2013 - overzichtstekening

Terug naar bestuur